zz_CREACIÓ D’EMPRESES

Intermediació

La Secció d’Intermediació de Grameimpuls ofereix a les empreses els següents serveis:

  • Borsa de trebal
  • Suport en el procés de selecció de persones candidates a les empreses
  • Informació i assessorament sobre ajusts econòmics a la contractació
  • Personal de pràctiques en empreses
  • Formació a mida
  • Assessorament i gestió de la formació continua
  • Responsabilitat Social  [