Intermediació

Economia Social

 

  • Economia Social: Conceptes
  • Xarxa de municipis

Economia Social: Conceptes

  • Definició segons la Llei d’economia social

“S’anomena economia social el conjunt d’activitats econòmiques i empresarials, que en l’àmbit privat porten a terme aquelles entitats que, d’acord amb els principis recollits en l’article 4, persegueixen bé l’interès col·lectiu dels seus integrants, bé l’interès general econòmic o social, o tots dos alhora”

(article 2, Llei 5/2011, de 29 de març, d’economia social)

Article 4:

Les entitats de l’economia social actuen sobre la base dels principis orientadors següents:

a) Primacia de les persones i de la finalitat social sobre el capital, que es concreta en gestió autònoma i transparent, democràtica i participativa.

b) Aplicació dels resultats obtinguts de l’activitat econòmica principalment en funció del treball aportat i servei o activitat realitzada per les sòcies i socis o pels seus membres i, si escau, a la finalitat social objecte de l’entitat.

c) Promoció de la solidaritat interna i amb la societat.

d) Independència respecte als poders públics.

 

  • Definició segons la Xarxa d’Economia Solidària (XES)

“L’economia social i solidària és el conjunt d’iniciatives socioeconòmiques els membres de les quals, de forma associativa, cooperativa, col·lectiva o individual, creen, organitzen i desenvolupen democràticament i sense que necessàriament tinguin ànim de lucre, processos de producció, d’intercanvi, de gestió, distribució d’excedent, moneda, consum i finançament de béns i serveis per satisfer necessitats, promovent relacions de solidaritat, cooperació, donació, reciprocitat i autogestió, defensant els béns comuns naturals i culturals i la transformació igualitària de l’economia i la societat, amb la finalitat del bon viure i la sostenibilitat i la reproducció de la vida del conjunt de la població”

(Proposta de Llei d’Economia Social i Solidària, 2015, Xarxa d’Economia Solidària)

 

  • Definició sintètica (Font: LabCoop).

L’ESS és el conjunt d’iniciatives socioeconòmiques, formals o informals, col·lectives però també individuals, que:

1. Prioritzen la satisfacció de les necessitats dels seus membres i/o d’altres persones per sobre del lucre

2. Quan són col·lectives, la propietat també ho és i la gestió és democràtica

3. Actuen orientades per valors com l’equitat, la solidaritat, la sostenibilitat, la participació, la inclusió i el compromís amb la comunitat, i apunten cap a la transformació de l’economia i la societat

4. Son independents respecte als poders públics

 

XARXA DE MUNICIPIS

Santa Coloma de Gramenet és un municipi compromès amb l’economia social i solidària. Per això, forma part del grup impulsor de la xarxa de municipis per l’economia social i solidària, juntament amb les ciutats de Badalona, Sabadell i Barcelona.

A continuació podeu llegir el manifest que es va signar a la darrera trobada internacional de municipalisme i economia solidària realitzada a Barcelona a l’octubre de 2015:

“En aquesta època de crisi i de transició, en què les polítiques públiques de promoció econòmica i d’ocupació aplicades fins ara es revelen insuficients, és l’hora d’explorar un nou model de desen­volupament territorial que mobilitzi millor els recursos endògens i prioritzi les dimensions socials, ambientals i humanes de l’economia a fi de resoldre més eficaçment les necessitats de la ciuta­dania.

El fet que les iniciatives de l’anomenada economia social i solidària neixin per l’empenta dels mateixos veïns i veïnes, no prioritzin el lucre sinó la satisfacció de necessitats i la utilitat social, s’organitzin de manera democràtica i actuïn amb compromís social i ambiental les fa especialment indicades per ser un bon aliat per impulsar des dels ajuntaments i altres ens locals aquest nou model de desenvolupament territorial.

En aquests darrers anys, aquesta nova manera de fer economia i de fer empresa ha crescut quan­titativament, s’ha diversificat i mostra un gran dinamisme. A Catalunya tenim milers d’iniciatives de tota mena: cooperatives agràries i industrials, però també moltes d’altres que donen serveis a les persones i les empreses, cooperatives que agrupen comerciants i altres professionals, grups de consum agroecològic, projectes d’economia col·laborativa, entitats de comerç just i de turisme responsable, associacions i fundacions que treballen en el camp social, finances ètiques, empre­ses d’inserció, horts comunitaris, bancs de terres, grups de criança compartida, bancs de temps, monedes socials, etc.

A més, molts projectes de l’economia social i solidària neixen per resoldre necessitats d’una col·lectivitat concreta; les persones que els impulsen acostumen a viure en el mateix territori on fan l’activitat, com també els seus proveïdors i col·laboradors; sovint donen suport a activitats socials i culturals de l’entorn, i els beneficis econòmics que en resulten tendeixen a circular dins el territori. De fet, podem considerar que aquestes iniciatives ja són agents de desenvolupament local; per­què creen llocs de treball a la localitat i els mantenen, perquè faciliten serveis locals a productors, consumidors i treballadors, i perquè tot això ho fan, a més, promovent l’acció ciutadana i reforçant els vincles comunitaris.

Per totes aquestes consideracions, els ajuntaments sotasignats manifestem la nostra voluntat de contribuir al creixement de l’economia social i solidària als nostres municipis i de fer-ho des del diàleg permanent amb els seus actors i des de la creació d’espais comuns entre nosaltres que ens permetin compartir línies de treball, bones pràctiques, reflexions, activitats i recursos.

Amb l’objectiu d’aprofundir en aquesta col·laboració i crear eventualment una xarxa de municipis per l’economia social i solidària, acordem de celebrar una propera trobada en el primer semestre de l’any següent. L’organització d’aquesta trobada correspondrà a l’Ajuntament de Badalona.” 

Barcelona, 23 d’octubre de 2015

 

L’objectiu d’aquesta jornada va ser avançar en la constitució de la xarxa de municipis, després del seu naixement a l’octubre passat durant la Trobada Internacional de Municipalisme i Economia Solidària, organitzada pel Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària, i Consum de l’Ajuntament de Barcelona.

En aquella trobada es va fer pública la declaració “Cap a una Xarxa de Municipis per l’economia social i solidària” i des d’aleshores ja s’han adherit a la declaració prop de cincuanta municipis catalans de tots els àmbits territorials, de totes les representativitats polítiques i de totes les dimensions, com ara Arbúcies, Arenys de Mar, Argentona, Artès, Badalona, Badia del Vallès, Barcelona, Cabrils, Canet de Mar, Cardedeu, Castellar del Vallès, Castellbell i el Vilar, Celrà, Cerdanyola del Vallès, Collbató, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, Esparreguera, Girona, La Bisbal d’Empordà, Manlleu, Manresa, Mataró, Mieres (La Garrotxa), Montornès del Vallès, Navàs, Palafrugell, Palau-Solità i Plegamans, Roquetes, Rubí, Sabadell, Salt, Sant Adrià de Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Guíxols, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Gramenet, Santa Margarida i els Monjos, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Vallirana, Viladamat, Viladecans, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Vilassar de Mar i el Consell Comarcal del Maresme.