Intermediació

RESPONSABILITAT SOCIAL EMPRESARIAL

 

Des de Grameimpuls, promovem la cultura de sensibilització de la responsabilitat social empresarial, promovent i informant sobre les accions de responsabilitat social entre el teixit empresarial del nostre municipi, ja que considerem que és un dels valors amb els quals compten les empreses per millorar la seva competitivitat.

La RSE és un model innovador de gestió de les empreses i organitzacions basat en criteris responsables en els àmbits econòmic, social i ambiental, que s’orienta a incrementar la seva competitivitat i fomentar el seu desenvolupament sostenible, al mateix temps que contribueix a construir una societat millor.

La Comissió Europea, en el Llibre verd per al foment d’un marc europeu per a la responsabilitat social de les empreses (Comunicació de la Comissió Europea de l’any 2001) defineix la *RSE com “la integració voluntària per part de les empreses de les qüestions socials i mediambientals en les operacions i en les relacions amb els grups d’interès: clients, proveïdors, treballadors, accionistes i la comunitat en què opera”.

Les principals característiques són:

  • Va més enllà del compliment de les lleis i la normativa vigent aplicable, ja que aquestes són obligacions que ha de complir qualsevol empresa o organització pel fet de desenvolupar la seva activitat i, per tant, són el punt de partida sobre el qual ha de desenvolupar-se la RSE
  • És una pràctica voluntària i conscient d’adopció de patrons o exigències en matèria de gestió de les organitzacions socialment compromeses.
  • Es basa en el desenvolupament sostenible, com la conjunció dels aspectes econòmic, social i ambiental, relegant objectius de maximització de beneficis a curt termini per uns altres, que fan compatible a llarg termini el creixement econòmic amb la protecció del medi ambient i les iniciatives socials.
  • Es caracteritza també per la seva transversalitat, entesa com una nova cultura que impregna tota l’empresa o organització i està present en totes les àrees de gestió així com en tots els països en els quals opera.
  • Basa el seu èxit en la transparència i la participació de les parts interessades en tota la cadena de valor així com en els diversos àmbits d’actuació de l’empresa.
  • Pot aplicar-se a qualsevol tipus d’empresa o organització.