Recerca avançada


INFORMACIÓ COMPTABLE I PRESSUPOSTÀRIA

 

 • PRESSUPOST [+info]
 • COMPTES ANUALS [+info]
 • EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS I LES DESPESES [+info]
 • PROCEDÈNCIA DE LES SUBVENCIONS [+info]
 • TERMINI MITJÀ DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS [+info]
 • MEMÒRIES ECONÒMIQUES [+info]

 

PRESSUPOST

PRESSUPOST DE 2017 [+]

Criteris d'elaboració del pressupost de 2017

Pressupost de 2016 [+]

Criteris d'elaboració del pressupost de 2016

Pressupost de 2015 [+]

 Liquidació del pressupost de 2015

Pressupost de 2014 [+]

Liquidació del pressupost de 2014

 

COMPTES ANUALS

 • Balanç i compte de resultats de 2016 [+]
 • Balanç i compte de resultats de 2015 [+]
 • Balanç i compte de resultats de 2014 [+]
 • Balanç i compte de resultats de 2013 [+]

 

EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS I LES DESPESES

 • Informació d'ingressos i despeses de 2016 [+]
 • Informació d'ingressos i despeses de 2015 [+]
 • Informacio d'ingressos i despeses de 2014 [+]
 • Informació d’ingressos i despeses de 2013 [+]

 

PROCEDÈNCIA DE LES SUBVENCIONS

 • Procedència de les subvencions any 2016 [+]
 • Procedència de les subvencions any 2015 [+]
 • Procedència de les subvencions any 2014 [+]
 • Procedència de les subvencions any 2013 [+]

 

TERMINI MITJÀ DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS

ANY 2017

Informe del 1r trimestre 2017 [+]

 

Any 2016

 Informe del 1r trimestre 2016 [+]

 Informe del 2n trimestre 2016 [+]

 Informe del 3t trimestre 2016 [+]

Informe del 4t trimestre 2016 [+]

 

Any 2015

Informe del 1r trimestre 2015 [+]

Informe del 2n trimestre 2015 [+]

Informe del 3r trimestre 2015 [+]

Informe del 4t trimestre 2015 [+]

 

Any 2014

Informe del 4r trimestre 2014 [+]

 

MEMÒRIES ECONÒMIQUES

 • Memòria econòmica any 2016 [+]
 • Memòria econòmica any 2015 [+]
 • Memòria econòmica any 2014 [+]
 • Memòria econòmica any 2013 [+]