Recerca avançada

NOTíCIES

Recull informatiu de Grameimpuls

Un programa per a persones amb discapacitat es tanca amb el 70% d’insercions en l’empresa ordinària

El programa de Servei Integral d’Orientació, Acompanyament i Suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental (SIOAS), que ha ofert Grameimpuls, s’ha tancat amb un 70% d’inserció en empreses ordinària. El projecte ha estat enfocat al col·lectiu de persones amb malaltia mental, vinculades a un servei sanitari i amb una destacada motivació per iniciar un itinerari d’orientació laboral.

L’actuació té com a objectiu millorar les competències laborals de les persones participants.  El programa inclou mòduls, amb activitats de caràcter individual i/o en grup i tutories individuals amb un/a preparador/a laboral, com a referent, que s’encarrega d’orientar i assessorar les accions de recerca de feina. SIOAS està adreçat a persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i/o amb trastorn mental i que siguin demandants d’Ocupació No Ocupades, inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya, inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya com a millora de feina o   treballadores en actiu que es trobin en la fase de seguiment a la inserció i/o treball amb suport.

El projecte SIOAS està gestionat per Grameimpuls i finançat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa) i el Fons Socials Europeu. 

Data de publicació: 02/10/2017