Recerca avançada


PLANS D'OCUPACIÓ

convocatòries actuals

Procediment de selecció i contractació d'aplicació al Pla d'Ocupació del projecte TREBALL I FORMACIÓ. LÍNIA A.

Convocatòria 2016. [+info]

Procediment de selecció i contractació d'aplicació al Pla d'Ocupació del projecte TREBALL I FORMACIÓ. LÍNIA B.

Convocatòria 2016[+info]

Procediment de selecció i contractació d'aplicació al Pla d'Ocupació del projecte AMB

Convocatòria 2016. [+info]

Procediment de selecció i contractació d'aplicació al Pla d'Ocupació del projecte POL

Convocatòria 2017[+info]

Procediment de selecció i contractació d'aplicació al Pla d'Ocupació del projecte TREBALL ALS BARRIS

Convocatòria 2016[+info]

 

 • Llista de seleccionats/des: Patis Oberts [+]
 • Llista de seleccionats/des: Aux. Admin. DIBA [+]
 • Llista de seleccionats/des: Dinamitzador sociocultural [+]
 • Llista de seleccionats/des: Economista [+]
 • Llista de seleccionats/des: Promoció ciutat [+]
 • Llista de seleccionats/des: Técnic social [+]
 • Llista de seleccionats/des: Técnic social [+]
 • Llista de seleccionats/des: Aux. Admin [+]
 • Llista de seleccionats/des: Técnic Ambiental [+]
 • Llista de seleccionats/des: Aules NODAT [+]
 • Llista de seleccionats/des: Advocat/da [+]
 • Llista de seleccionats/des: BAI's [+]
 • Llista de seleccionats/des: Agents Cívis [+]
 • Llista de seleccionats/des: Biblioteques  [+]
 • Llista de seleccionats/des: Manteniment de la Serra Marina (Fase2) - Forestals  [+]
 • Llista de seleccionats/des: Manteniment d'edificis municipals [+]
 • Llista de seleccionats/des: Educadors Ambientals [+]
 • Llista de seleccionats/des: Xarxa de Governs Locals 2016-2019. Personal Administratiu [+]
 • Llista de seleccionats/des: Millora general dels equipaments municipals, seguretat i eficiència energètica de les instal·lacions [+]
 • Llista de seleccionats/des: Millora de l'entron periurbà barri Centre i Serra Marina [+]
 • Llista de seleccionats/des: Jardineria i neteja urbana [+]
 • Llista de seleccionats/des: Biblioteques [+]
 • Llista de seleccionats/des: Equipaments municipals [+]
 • Llista de seleccionats/des: Jardineria i neteja urbana [+]
 • Llista de seleccionats/des: Millora entorn periurbà [+]
 • Llista de seleccionats/des: Patis oberts [+]
 • Llista de seleccionats/des: Parc forestal La Bastida, TB LINIA B [+]
 • Llista de seleccionats/des: Agents Cívics  [+]
 • Llista de seleccionats/des: RMI Treball i Formació [+]
 • Llista de seleccionats/des: Treball i formació LINIA C [+]
 • Llista de seleccionats/des: INICIACIÓ A LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ [+]
 • Llista de seleccionats/des: AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES [+]
 • Llista de seleccionats/des: EDUCADORS/ES AMBIENTALS [+]
 • Llista de seleccionats/des: PROMOCIÓ DE LA CIUTAT [+]
 • Llista de seleccionats/des: PROGRAMA DE REFERENTS ESCOLARS [+]
 • Llista de seleccionats/des: TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA [+]

 

 

Convocatòries anteriors

Procediment de selecció i contractació d'aplicació al Pla d'Ocupació Local

Convocatòria 2016[+info]

Procediment de selecció i contractació d'aplicació al "Programa complementari de Foment de l'Ocupaió i suport a la integració social", en el marc del pla "Xarxa de Governs locas 2015-2019" de la Diputació de Barcelona. 

Convocatòria 2016[+info]

Procediment de selecció i contractació d'aplicació al Pla d'Ocupació del projecte AMB.

Convocatòria 2014. [+info]

Procediment de selecció i contractació d'aplicació al Pla d'Ocupació del projecte TREBALL I FORMACIÓ.

Convocatòria 2014. [+info]

Procediment de selecció i contractació d'aplicació al Pla d'Ocupació del projecte TREBALL ALS BARRIS.

Convocatòria 2014. [+info]

Procediment de selecció i contractació d'aplicació al Pla d'Ocupació del projecte TREBALL ALS BARRIS.

Convocatòria 2013. [+info]

 

 

Documentació de referència

ORDRE EMO/225/2014, de 22 de juliol, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris, i s'obre la convocatòria per a l'any 2014. [Consultar]

ORDRE EMO/221/2014, de 21 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per al Programa Treball i Formació de persones aturades, prioritàriament a partir de 30 anys que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, i s'obre convocatòria per a l'any 2014. [Consultar]