Recerca avançada


FORMACIÓ 2017/18

Les persones interessades ja poden adreçar-se a les nostres oficines, dintre de l'horari especificat, i aportar (excepte per a les actuacions Nouvinguts i Endavant Joves):

 • Fotocòpia de la demanda actualitzada del SOC
 • Currículum vitae
 • Fotocòpia de la titulació requerida, en cas necessari
 • Les dates indicades són les previstes per l'inici del curs.

 

CURSOS AMB PREINSCRIPCIÓ OBERTA

SEFED - sIMULACIÓ D'EMPRESES

 • ADGD0308 (I) Activitats de Gestió Administrativa (Prog. SEFED. G001) - Inici 30/10/17 [+ info]
 • ADGD0308 (II) Activitats de Gestió Administrativa (Prog. SEFED. G002) - Inici 30/10/17 [+ info]

 

FOAP 2017 - 2018

(cursos pendents d'aprovació)

 • Neteja en Espais Oberts i Instal·lacions Industrials (III) - Inici previst 02/07/2018 [+ info]
 • Operacions auxiliars de muntatge de xarxes elèctriques (ELEE0108) - Inici previst 07/06/2018 [+ info]
 • Operacions de lampisteria i calefacció-climatització domèstica (I) IMAI0108 - Inici previst 28/05/2018 [+ info]
 • Munt. i Mant. d'Inst. de Climatització, Ventilació-Extracció (I)  - Inici previst 22/05/2018 [+ info]
 • Muntatge i manteniment de sistemes de telefonia i infraestructures de xarxes locals de dades (ELES0209)  - Inici previst 17/05/2018 [+ info]
 • At. Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials (II)  - Inici previst 17/05/2018 [+ info]
 • Munt. i Mant. d'Inst. de Climatització, Ventilació-Extracció (II)  - Inici previst 15/05/2018 [+ info]
 • Organització i Gestió de Magatzems (II)  - Inici previst 04/05/2018 [+ info]
 • Operacions Auxiliars de Serveis Administratius Generals  - Inici previst 25/04/2018 [+ info]
 • Operacions de lampisteria i calefacció-climatització domèstica (II) IMAI0108 - Inici previst 16/04/2018 [+ info]
 • Neteja en Espais Oberts i Instal·lacions Industrials (II)  - Inici previst 19/03/2018 [+ info]
 • Operacions auxiliars de muntatge d'instal.lacions electrotècniques i telecomunicacions en edificis (ELES0208) - Inici previst 01/03/2018 [+ info]
 • Organització i Gestió de Magatzems (I)  - Inici previst 05/02/2018 [+ info]
 • Muntatge i manteniment de xarxes d´aigua (ENAT0108) - Inici previst 01/02/2018 [+ info]
 • Muntatge i manteniment d´infraestructures de telecomunicacions en edificis (ELES0108) - Inici previst 01/02/2018 [+ info]
 • Muntatge i manteniment d´instal.lacions elèctriques de baixa tensió (ELEE0109) - Inici previst 29/01/2018 [+ info]
 • Muntatge i Manteniment d'Instal·lacions Calorífiques (I) - Inici previst 29/01/2018 [+ info]
 • Muntatge i Manteniment d'Instal·lacions Frigorífiques - Inici previst 29/01/2018 [+ info]
 • At. Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials (I) - Inici previst 22/01/2018 [+ info]
 • Atenció Sociosanitària a les Persones a Domicili - Inici previst 15/01/2018 [+ info]
 • Neteja en Espais Oberts i Instal·lacions Industrials (I) - Inici previst 18/12/2017 [+ info]

 

acord marc 

(cursos pendents d'aprovació)

 • Operacions bàsiques de cuina - Inici previst 16/10/2017 [+ info]
 • Operacions bàsiques de restaurant i bar  - Inici previst 18/10/2017 [+ info]
 • Sommelieria  - Inici previst 23/10/2017 [+ info]
 • Direcció en restauració - Inici previst 27/10/2017 [+ info]
 • Cuina - Inici previst 16/10/2017 [+ info]
 • Cuina - Inici previst 24/10/2017 [+ info]
 • Serveis de bar i cafeteria - Inici previst 19/10/2017 [+ info]
 • Serveis de restaurant - Inici previst 13/11/2017 [+ info]

 

degusta al canigò

 • Itinerari Operacions bàsiques de cuina - Operacions bàsiques de restaurant i bar - Inici 0611/2017 [+ info]
 • Itinerari Operacions bàsiques de restaurant i bar - Operacions bàsiques de cuina - Inici 0611/2017 [+ info]

 

casa d'oficis

 • Activitats auxiliars en conservació i millora de forest - Inici 29/12/17 [+ info]
 • Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria - Inici 29/12/17 [+ info]
 • Dinamització d´activitats de lleure educatiu infantil i juvenil - Inici 29/12/17 [+ info]
 • Horticultura i floricultura - Inici 29/12/17 [+ info]
 • Muntatge i manteniment d´instal.lacions elèctriques de baixa tensió  - Inici 29/12/17 [+ info]
 • Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics - Inici 29/12/17 [+ info]
 • Operacions de lampisteria i calefacció-climatització domèstica - Inici 29/12/17 [+ info]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacta

Per més informació sobre els cursos podeu dirigir-vos a les oficines centrals Can Xiquet, al carrer Rafael Casanova, 40, de Santa Coloma de Gramenet