Si no pots veure correctament aquest butlletí fes clic aquí

gener 2023  173
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
  • FORMACIÓ
  • OCUPACIÓ
  • EMPRENEDORIA
  • EMPRESES

Grameimpuls oferirà aquest 2023 més de 200 cursos en línia a través de l’Aula Mentor

L’Aula Mentor, compatible amb la resta de serveis d’orientació i formació que posem a l’abast de la ciutadania del territori, té com a objectiu fomentar l’accés a la formació continuada. El  programa està adreçat a persones a partir dels 18 anys – o a partir dels 16 en cas que estiguin en actiu – que …

EMPRENEDORIA

Es posa en marxa la programació de la formació empresarial de 2023

EMPRENEDORIA

El punt Reempresa de Santa Coloma celebra enguany el seu desè aniversari

OCUPACIÓ

Grameimpuls gestiona més de 8.000 consultes de resposta ràpida al 2022

 

INFORMACiÓ SOBRE PROTECCiÓ DE DADES PERSONALS

GRAMEIMPULS com a Responsable del tractament de les dades personals, l'informa que les seves dades són tractades de conformitat amb el que es disposa a les normatives vigents en matèria protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades i garantia dels Drets digitals.

Les dades personals es tracten amb la finalitat de gestionar l’enviament del present butlletí. La base legal per a tractar les seves dades és el seu consentiment, que podrà revocar en qualsevol moment fent clic a l’enllaç situat a sota de la present clàusula. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per una obligació legal.

Les dades es tractaran durant el temps necessari per a mantenir la finalitat del tractament o mentre la persona interessada no revoqui el seu consentiment. Posteriorment es conservaran bloquejades per complir amb els terminis legalment establerts, adoptant les mesures tècniques i organitzatives per a impedir el seu tractament, incloent la seva visualització, i estant únicament a disposició de jutges, tribunals, ministeri fiscal o administracionspúbliques, amb la finalitat de fer front a responsabilitats legals. Transcorregut el termini legal requerit, es procedirà a la destrucció definitiva d’aquestes dades.

Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oblit, oposició, portabilitat i limitació adreçant-se a la direcció C/ Rafael Casanova, 40 08921 Santa Coloma de Gramenet o al correu electrònic privacitat@grameimpuls.es.

Si ho considera necessari, podrà interposar una reclamació a www.apdcat.cat o contactar amb la delegada de protecció de dades enviar un correu electrònic a dpd@grameimpuls.cat.

Per a més informació consulti la nostra política de privacitat disponible a: www.grameimpuls.cat.

Si no desitges rebre més aquest butlletí fes clic aquí