Si no pots veure correctament aquest butlletí fes clic aquí

febrer 2023  174
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
  • FORMACIÓ
  • OCUPACIÓ
  • EMPRENEDORIA
  • EMPRESES

Prop de 900 persones troben feina durant el 2022 a través del Servei d’Intermediació Laboral

Des d’aquesta àrea, es posa en contacte persones que busquen feina amb empreses que necessiten cobrir llocs de treball. En aquest sentit, la prospecció és una tasca molt important. En 2022, el servei va prospectar 2.831 empreses, 921 de les quals eren noves amb les que Grameimpuls ha iniciat col·laboració. Una altra dada que deixa …

EMPRENEDORIA

El PAE de Grameimpuls assoleix al 2022 la millor posició al rànquing des de la seva posada en marxa

EMPRENEDORIA

La Diputació presenta a Santa Coloma l’oferta pública d’espais d’allotjament empresarial

FORMACIÓ

El CF Marie Curie acull un curs del nivell mitjà de l’ACTIC

 

INFORMACiÓ SOBRE PROTECCiÓ DE DADES PERSONALS

GRAMEIMPULS com a Responsable del tractament de les dades personals, l'informa que les seves dades són tractades de conformitat amb el que es disposa a les normatives vigents en matèria protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades i garantia dels Drets digitals.

Les dades personals es tracten amb la finalitat de gestionar l’enviament del present butlletí. La base legal per a tractar les seves dades és el seu consentiment, que podrà revocar en qualsevol moment fent clic a l’enllaç situat a sota de la present clàusula. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per una obligació legal.

Les dades es tractaran durant el temps necessari per a mantenir la finalitat del tractament o mentre la persona interessada no revoqui el seu consentiment. Posteriorment es conservaran bloquejades per complir amb els terminis legalment establerts, adoptant les mesures tècniques i organitzatives per a impedir el seu tractament, incloent la seva visualització, i estant únicament a disposició de jutges, tribunals, ministeri fiscal o administracionspúbliques, amb la finalitat de fer front a responsabilitats legals. Transcorregut el termini legal requerit, es procedirà a la destrucció definitiva d’aquestes dades.

Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oblit, oposició, portabilitat i limitació adreçant-se a la direcció C/ Rafael Casanova, 40 08921 Santa Coloma de Gramenet o al correu electrònic privacitat@grameimpuls.es.

Si ho considera necessari, podrà interposar una reclamació a www.apdcat.cat o contactar amb la delegada de protecció de dades enviar un correu electrònic a dpd@grameimpuls.cat.

Per a més informació consulti la nostra política de privacitat disponible a: www.grameimpuls.cat.

Si no desitges rebre més aquest butlletí fes clic aquí