Si no pots veure correctament aquest butlletí fes clic aquí

maig 2023  179
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
  • FORMACIÓ
  • OCUPACIÓ
  • EMPRENEDORIA
  • EMPRESES

El 88% de les contractacions gestionades a través del 30 Plus són indefinides

Del total de 94 contractacions, 50 són de dones i 44 d’homes. Pel que fa a la tipologia dels contractes, 83 són indefinits, mentre que els altres 11 són de caràcter temporal. Tot i que el programa està adreçat a persones aturades majors de 30 anys, es prioritza l’accés a un lloc de feina als col·lectius …

EMPRENEDORIA

Programades tres sessions sobre els nous ajuts econòmics municipals a la digitalització

Altres notícies

Així són els vins blancs de l’anyada de 2022 de la Vinya d’en Sabater

EMPRENEDORIA

Obertes les inscripcions per a l’oferta formativa del 2n semestre

 

INFORMACiÓ SOBRE PROTECCiÓ DE DADES PERSONALS

GRAMEIMPULS com a Responsable del tractament de les dades personals, l'informa que les seves dades són tractades de conformitat amb el que es disposa a les normatives vigents en matèria protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades i garantia dels Drets digitals.

Les dades personals es tracten amb la finalitat de gestionar l’enviament del present butlletí. La base legal per a tractar les seves dades és el seu consentiment, que podrà revocar en qualsevol moment fent clic a l’enllaç situat a sota de la present clàusula. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per una obligació legal.

Les dades es tractaran durant el temps necessari per a mantenir la finalitat del tractament o mentre la persona interessada no revoqui el seu consentiment. Posteriorment es conservaran bloquejades per complir amb els terminis legalment establerts, adoptant les mesures tècniques i organitzatives per a impedir el seu tractament, incloent la seva visualització, i estant únicament a disposició de jutges, tribunals, ministeri fiscal o administracionspúbliques, amb la finalitat de fer front a responsabilitats legals. Transcorregut el termini legal requerit, es procedirà a la destrucció definitiva d’aquestes dades.

Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oblit, oposició, portabilitat i limitació adreçant-se a la direcció C/ Rafael Casanova, 40 08921 Santa Coloma de Gramenet o al correu electrònic privacitat@grameimpuls.es.

Si ho considera necessari, podrà interposar una reclamació a www.apdcat.cat o contactar amb la delegada de protecció de dades enviar un correu electrònic a dpd@grameimpuls.cat.

Per a més informació consulti la nostra política de privacitat disponible a: www.grameimpuls.cat.

Si no desitges rebre més aquest butlletí fes clic aquí