Si no pots veure correctament aquest butlletí fes clic aquí

juliol 2023  181
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
  • FORMACIÓ
  • OCUPACIÓ
  • EMPRENEDORIA
  • EMPRESES

L’alcaldessa, Núria Parlon, formalitza el relleu dels nous responsables de Grameimpuls

L’alcaldessa ha oficialitzat el traspàs de les funcions als nous regidors que s’encarregaran de liderar les polítiques actives d’ocupació i promoció econòmica de la ciutat. “Iniciem una nova etapa amb il·lusió, humilitat i vocació de servei”, ha assegurat, tot i recordar que el seu govern continuarà apostant “per la formació com a actiu principal per …

OCUPACIÓ

El Servei d’Orientació Laboral atén gairebé 1.900 persones durant el primer semestre de l’any

EMPRENEDORIA

Obert el termini per sol·licitar l’ajut de 15.000€ per a l’emprenedoria juvenil

PERSONES

La plataforma formació en línia rep 1.000 inscripcions els sis primers mesos de l’any

 

INFORMACiÓ SOBRE PROTECCiÓ DE DADES PERSONALS

GRAMEIMPULS com a Responsable del tractament de les dades personals, l'informa que les seves dades són tractades de conformitat amb el que es disposa a les normatives vigents en matèria protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades i garantia dels Drets digitals.

Les dades personals es tracten amb la finalitat de gestionar l’enviament del present butlletí. La base legal per a tractar les seves dades és el seu consentiment, que podrà revocar en qualsevol moment fent clic a l’enllaç situat a sota de la present clàusula. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per una obligació legal.

Les dades es tractaran durant el temps necessari per a mantenir la finalitat del tractament o mentre la persona interessada no revoqui el seu consentiment. Posteriorment es conservaran bloquejades per complir amb els terminis legalment establerts, adoptant les mesures tècniques i organitzatives per a impedir el seu tractament, incloent la seva visualització, i estant únicament a disposició de jutges, tribunals, ministeri fiscal o administracionspúbliques, amb la finalitat de fer front a responsabilitats legals. Transcorregut el termini legal requerit, es procedirà a la destrucció definitiva d’aquestes dades.

Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oblit, oposició, portabilitat i limitació adreçant-se a la direcció C/ Rafael Casanova, 40 08921 Santa Coloma de Gramenet o al correu electrònic privacitat@grameimpuls.es.

Si ho considera necessari, podrà interposar una reclamació a www.apdcat.cat o contactar amb la delegada de protecció de dades enviar un correu electrònic a dpd@grameimpuls.cat.

Per a més informació consulti la nostra política de privacitat disponible a: www.grameimpuls.cat.

Si no desitges rebre més aquest butlletí fes clic aquí