CENTRE DE FORMACIÓ HES

El projecte, en dades

El projecte municipal s’executarà en dues fases. A la primera, es rehabilitarà l’antic Pavelló B, de 2.910 metres quadrats de superfície (planta baixa + 3) i es realitzarà una adaptació de la seva distribució interior i exterior, per a poder albergar aules, tallers, magatzems, sales de reunions, de tutories, de docència, biblioteca, despatxos i sales polivalents, entre altres. La segona fase d’obres consistirà en la construcció d’uns tallers en els terrenys adjacents a l’edifici, amb una superfície aproximada de 800 metres quadrats.

Aquest projecte municipal té un pressupost de 3.742.857 milions, part del quals procedeixen del Fondo Europeo de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc de l’Estratègia de desenvolupament Urbà sostenible i Integrat (EDUSI). La finalització d’obres està prevista per al primer trimestre de 2019 i l’equipament s’anomenarà Centre de Polítiques Actives d’Ocupació Besòs.

El Centre albergarà uns 2.000 alumnes

Està previst que l’equipament entri en funcionament durant el 2019. S’estima que el Centre acollirà unes 2.000 persones que podran accedir a una àmplia oferta formativa ocupacional. El nou espai vol esdevenir un centre de referència per a empreses i amb vocació comarcal, donada la seva ubicació a Santa Coloma fent frontera amb Sant Adrià del Besòs, Badalona i Barcelona.

El ‘Pavelló B’ forma part del catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic de Santa Coloma; es va construir a l’any 1929 i va entrar en funcionament l’any següent com a edifici per a homes malalts de tuberculosi. Actualment es troba en desús des del 2007, any en que es va inaugurar el nou Hospital.