Cita Prèvia – Licitació 8/2021 FOAP

Cita Prèvia – Licitació 8/2021 FOAP

La cita prèvia és presencial i es realitzarà a les oficines centrals de Can Xiquet, al Carrer Rafael Casanova, 40 de Santa Coloma de Gramenet.
Veure ubicació a [Google maps]

Reserva de data-hora des del 28 de gener  al 8 de de febrer en franjes d’1 hora de 9:00h a 14:00h.

 

Grameimpuls, SA com a responsable del tractament de les dades personals l’informa que aquestes es tractaran amb a finalitat d’assignar-li una cita en les nostres oficines per a poder presentar documentació que se li exigeix com a licitador. La base de legitimació és el consentiment que atorga la persona usuària en seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat abans d’enviar la petició. La persona usuària té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

No es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal.  Les dades es tractaran durant el temps necessari per a mantenir la finalitat del tractament. Posteriorment es conservaran bloquejades per complir amb els terminis legalment establerts, adoptant les mesures tècniques i organitzatives per impedir el seu tractament, incloent la seva visualització, i estant únicament a disposició de jutges, tribunals, Ministeri Fiscal o Administracions Públiques, amb la finalitat de fer front a responsabilitats legals. Transcorregut el termini legal requerit, es procedirà a la destrucció definitiva d’aquestes dades.

Pot revocar el seu consentiment, així com exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, així com el de limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a C/ Rafael de Casanova, 40 – 08921 Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) o en el correu electrònic privacitat@grameimpuls.es. També es podrà interposar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent o contactar amb la nostra delegada de protecció de dades mitjançant el correu electrònic dpd@grameimpuls.cat. La negativa a proporcionar alguna de les dades sol·licitades podria comportar la impossibilitat de realitzar el tràmit que sol·licita.