Condicions Generals

Les presents Condicions Generals, estan subjectes al que es disposa a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (30/2002 d’11 de juliol) .

Mitjançant l’acceptació  vostè declara:

  1. Què és una persona major d’edat i amb capacitat de contractar.
  2. Què ha llegit i accepta les presents condicions generals.

 

Aquestes condicions generals regulen la relació jurídica que emana dels processos de contractació realitzats entre les persones usuàries de la pàgina web   https://www.grameimpuls.cat  i GRAMEIMPULS, SA, amb NIF A59058008, amb domicili social Plaça de la Vila, 1 de Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 11068, foli 114, llibre 9964 de la secció 2ª, Inscripció 1ª del full 128877.

Les compres realitzades a la web www.grameimpuls.cat mitjançant el pagament on-line seran del 100% de l’import de la reserva. Els preus de la pàgina web inclouen l’IVA i són preus per persona i servei, excepte que s’indiqui el contrari.

Les compres on-line realitzades a través de la nostra web compleixen amb la normativa vigent i la resta de legislació concordant.

El client al realitzar la reserva, accepta les condicions generals contingudes en aquest document al moment de confirmar la compra.

La nostra web està dotada de tots els elements de seguretat de pagament on-line, motiu pel qual garantim les compres 100% segures.

Després de la compra d’un servei, el client rebrà de manera automàtica un correu electrònic amb els detalls de la seva compra. En cas de no rebre aquest correu electrònic, haurà de posar-se en contacte amb nosaltres a: informacio@grameimpuls.cat o al telèfon 93 466 15 65.

 

CONDICIONS D’ANUL·LACIÓ / MODIFICACIÓ DE RESERVES

 

Una vegada realitzada la reserva en ferm d’un dels nostres serveis amb data tancada, es permet l’anul·lació o modificació en cas que hi hagi disponibilitat de data, únicament amb previ avís per part del client amb almenys 7 dies  d’antelació a l’inici del servei.

A menys de 7 dies de l’inici del servei demanat no es permeten canvis.

La no assistència a un servei reservat prèviament, implica la pèrdua de la reserva realitzada.

GRAMEIMPULS, SA es reserva el dret d’anul·lar el curs si no es cobreix el mínim de places establertes o per causes alienes de força major, avisant als assistents telefònicament i/o via correu electrònic, sempre donant l’opció al client de reemborsament de l’import o canvi de data, o reserva d’un altre servei segons disponibilitat.