Show cooking

El show cooking és una aula de 45 metres quadrats orientada a sessions de tècniques de pre elaboració i demostratives, ja que disposa d’un sistema de projecció (càmera i pantalla) que permet l’alumnat visualitzar en detall les elaboracions que es realitzen.