Si no pots veure correctament aquest butlletí fes clic aquí

Juliol 2022
/ Núm 168

En marxa la segona edició d’Emprenedona per impulsar la creació i consolidació de negocis liderats per dones 

Aquest programa té com a objectiu escurçar la bretxa de gènere i acabar amb la precarietat de l’emprenedoria en femení

seguir llegint

 

Grameimpuls gestiona més de 4.500 consultes de resposta ràpida durant el primer semestre de l’any

La Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS) celebra el seu 5è aniversari al centre de Formació Marie Curie

Obert el procés de selecció de dones per participar en la nova edició de l’itinerari Iria

Gairebé 1.000 persones s’han format a l’edifici Canigó de l’ERESC des de la seva inauguració, ara fa cinc anys

 

SEGUEIX-NOS

GRAMEIMPULS com a Responsable del tractament de les dades personals, l'informa que les seves dades són tractades de conformitat amb el que es disposa a les normatives vigents en matèria protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades i garantia dels Drets digitals.

Les dades personals es tracten amb la finalitat de gestionar l’enviament del present butlletí. La base legal per a tractar les seves dades és el seu consentiment, que podrà revocar en qualsevol moment fent clic a l’enllaç situat a sota de la present clàusula. Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte per una obligació legal.

Les dades es tractaran durant el temps necessari per a mantenir la finalitat del tractament o mentre la persona interessada no revoqui el seu consentiment. Posteriorment es conservaran bloquejades per complir amb els terminis legalment establerts, adoptant les mesures tècniques i organitzatives per a impedir el seu tractament, incloent la seva visualització, i estant únicament a disposició de jutges, tribunals, ministeri fiscal o administracions públiques, amb la finalitat de fer front a responsabilitats legals. Transcorregut el termini legal requerit, es procedirà a la destrucció definitiva d’aquestes dades.

Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oblit, oposició, portabilitat i limitació adreçant-se a la direcció C/ Rafael Casanova, 40 08921 Santa Coloma de Gramenet o al correu electrònic privacitat@grameimpuls.es. Si ho considera necessari, podrà interposar una reclamació a www.apdcat.cat o contactar amb la delegada de protecció de dades enviar un correu electrònic a dpd@grameimpuls.cat.
Per a més informació consulti la nostra política de privacitat disponible a: www.grameimpuls.cat.     

Rafael Casanova 40 - 08921 Santa Coloma de Gramenet  | Tel. 93 466 15 65 | informacio@grameimpuls.cat

Si no desitges rebre més aquest butlletí fes clic aquí