Si no pot veure correctament aquest missatge cliqui aquí
LinkedIn Servei a les empreses Servei a les persones Facebook Twitter Grameimpuls - t'acompanyem Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet clic aquí
BUTLLETÍ Núm 99 - Febrer 2017
POSADA EN MARXA DE L'ATENEU COOPERATIU DEL BARCELONÈS NORD POSADA EN MARXA DE L'ATENEU COOPERATIU DEL BARCELONÈS NORD

A la cooperativa La Sargantana de Badalona s’ha fet aquest dilluns 27 la presentació oficial de l’Ateneu Cooperatiu del Barcelonès Nord (Ateneu BNord).

Aquest projecte, impulsat i finançat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, forma part del Programa Aracoop.

[+info]

PROGRAMES DE SUPORT A LES EMPRESES PER A LA CONTRACTACIÓ SUBVENCIONADA DE JOVES DE 16 A 29 ANYS PROGRAMES DE SUPORT A LES EMPRESES PER A LA CONTRACTACIÓ SUBVENCIONADA DE JOVES DE 16 A 29 ANYS

Enguany 139 joves de la nostra ciutat podran participar dels Programes Joves per l’Ocupació i FEM Ocupació, amb l’objectiu de ser contractats per empreses del sector serveis, restauració, manteniment, comerç, etc.

La rellevància d’aquests programes no només està en la millora de l’ocupabilitat del col·lectiu de joves, sinó que estableix la possibilitat que aquelles empreses que contractin a aquests joves es beneficiaran durant sis mesos de substanciosos ajuts a la contractació.

[+info]

Grameimpuls i el CIRD continuen treballant conjuntament per la incorporació de la dona al mercat de treball GRAMEIMPULS I EL CIRD CONTINUEN TREBALLANT CONJUNTAMENT PER LA INCORPORACIÓ DE LA DONA AL MERCAT DE TREBALL

El CIRD ofereix atenció i suport especialitzat i professional a totes aquelles dones que realitzin una demanda per una problemàtica personal derivada de la seva condició de dona.

És en aquest mateix espai on Grameimpuls ofereix la possibilitat a les dones, de poder realitzar una entrevista en profunditat d’assessorament i orientació laboral, per poder dissenyar el seu itinerari d’inserció laboral i millorar la seva ocupabilitat.

[+info]

SERVEI INTEGRAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT I/O MALALTIA MENTAL SERVEI INTEGRAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT I/O MALALTIA MENTAL

Un total de 10 persones amb malaltia mental amb un grau de discapacitat superior al 33%, es podran beneficiar de la nova programació de Serveis Integrals d’Orientació, Acompanyament i Suport a la inserció.

L’objectiu és incrementar el grau d’ocupabilitat i la seva inserció laboral. Com a punt a destacar en aquesta programació, es treballarà de manera molt intensiva amb la metodologia del “Treball amb Suport”, suport tècnic per al manteniment i adequació al lloc de treball, per a les persones que siguin contractades en empreses.

[+info]

L'ACTUALITAT DE L'EMPRENEDORIA COLOMENCA

L'AUDITORIA SOCIAL A L'EMPRESA. És el procés que permet determinar si una empresa és veritablement responsable social. [+info]

ÉS POSSIBLE FIDELITZAR ELS NOSTRES CLIENTS SENSE CAP COST? Els clients fidelitzats són els que representen el percentatge més gran de vendes en el teu negoci. [+info]

LA BAIXA LABORAL DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS. La majoria dels treballadors autònoms cotitzen el mínim possible i en conseqüència perceben prestacions baixes. [+info]

CONDICIONS PER SOL·LICITAR LA CAPITALITZACIÓ. El pagament únic de la prestació per desocupació és una de les fonts de finançament de la inversió inicial més habitual a l’hora d’autoocupar-se. [+info]

Subscriu-te | Contacte amb nosaltres

Si vostè ha rebut aquest butlletí, és perquè les seves dades estan incloses en l'arxiu POMMO, titularitat de Grameimpuls SA, inscrit en el Registre general de l'Agència espanyola de protecció de dades, la finalitat del qual es poder trametre la present informació. Si vol deixar de rebre'l, només ha de clicar l'enllaç corresponent i complimentar la seva adreça de correu electrònic. Tanmateix l'informem que podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts en aquesta Llei a través de carta certificada, adjuntant fotocòpia del seu DNI, en la següent adreça: Grameimpuls SA, Direcció de qualitat, carrer Rafael de Casanova 40, 08921 Santa Coloma de Gramenet.

Si no dessitja rebre més aquest butlletí, cliqui aquí